List of TUCP Member-Organizations

 1. Associated Metal And Allied Workers Union
 2. Associated Textile, Garments and Allied Workers Union
 3. Associated Transport and Allied Workers Union
 4. Associated Labor Unions -VIMCONTU
 5. Associated Professional , Supervisor, Technical , Employees Union  – APSOTEU
 6. Confederation  of Labor and Allied Social Services
 7. Pambansang Kilusan ng Paggawa
 8. Philippine Government Employees Association
 9. Kapisanan ng mga Kawani ng Koreo sa Pilipinas
 10. National Union of Port Workers in the Philippines
 11. Philippine Airlines Employees Association
 12. Associated Philippine Seafarer’s Union
 13. Philippine Trade and General Workers Organization
 14. Technical Education & Skills Development Authority – Association of Concerned Employees
 15. All Workers Alliance Trade Union
 16. Associated Trade Unions
 17. Philippine Integrated Industries Labor Union
 18. Alliance of Workers in the Informal Economy/Sector
 19. Alyansa ng Manggagawa at Pilipinong Organisado
 20. Federation of Unions of Rizal
 21. Lakas sa Industriya ng Kapatirang Haligi ng Alyansa
 22. National Congress of Unions in the Sugar Industry in the Philippines
 23. Overseas Filipino Workers Family Association
 24. Philippine Agricultural , Commercial and Industrial Workers Union / Google + 
 25. Philippine Federation of Labor
 26. Public Sector Labor Independent Federation
 27. Samahang Mangagawang Pipino